Élethosszig tartó tanulás

Évekkel ezelőtt, amikor a középiskola befejezése előtt pályát kellett választanom, már tudtam, hogy pedagógus szeretnék lenni. Tudatosan készültem erre a pályára. Azt is eldöntöttem, hogy biológiát és földrajzot szeretnék tanítani.

Abban az időben nem volt könnyű bejutni a tanárképző főiskolára, különösen nehéz volt a természettudományos szakokra bejutni, mivel nagyon kevés hallgatót vettek fel egy-egy évfolyamra, így többszörös volt a túljelentkezés. Ennek ellenére nem lehetett eltántorítani az elhatározásomtól. Persze sok felkészülés előzte meg a felvételi vizsgákat. Nagyon kedveltem a középiskolai tanáraimat, így a tanulás sem jelentett gondot, mondhatni, szerettem tanulni. Ez a tudás iránti szeretetem mai napig megmaradt. Ennek legékesebb bizonyítéka, hogy pályafutásom során folyamatosan képeztem magam, ami a tanári pályának szinte feltétele is.

A felnőttképzések során sok-sok új módszertani elemmel és tanítási formával ismerkedtem meg, szakvizsgás képzés keretében sajátítottam el a vezetői ismereteket, szereztem meg az oktatásinformatikus végzettséget. Ezeknek a képzéseknek köszönhetően a munkám során folyamatosan meg tudtam újulni, alkalmazni tudtam a megszerzett ismereteket.

Nem egyszer fordult elő vezeti tevékenységem során, amikor az informatikai ismereteimnek is igen nagy hasznát vettem. Ilyen volt például, amikor megjelent az oktatási eszközök között a személyi számítógép, az interaktív tábla, vagy amikor bevezetésre került az elektronikus napló.

A képzéseken nagyon sok pedagógus társammal ismerkedtem meg, és az ismerettségekből gyakran nagyon jó munkakapcsolat is kialakult. Számtalanszor tudtunk egymásnak tanácsokat adni pályázatok során, dokumentumok szerkesztéséhez, programok szervezéséhez.

Ma már a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen eszköz az okos telefon. Vezetőtársaimmal a csoportokban gyakran folytatunk konferenciabeszélgetéseket, különösen az év végi szervezésekkel kapcsolatban. Sajnos az utolsó megbeszélésen nem tudtam részt venni, mivel a telefonom mikrofonja elromlott. A xiaomi szerviz szakemberei futárszolgálat igénybevételével egy napon belül kicserélték a hibás alkatrészt, így már nincs akadálya a következő megbeszélésre való bejelentkezésre.